مغز خود را ارزیابی کنید!

شنبه 30 مهر‌ماه سال 1390

اگر دوست دارید مغز خود را را نظر .....و ....... و........ و........و.......و....... ارزیابی کنید بر روی لینک زیر(مغز آزمایی) کلیک کرده وبه سوالات مطرح شده پاسخ دهید. پس از پاسخگویی با درج ایمیل خود در بلوک ظاهر شده نتایج برای شما در همان لحظه ارسال می شود. این طرح سنجش زیر نظرمرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار می باشد. برای جلوگیری از تشخیص حیطه های ارزیابی نقطه چین وارد شده است.

 

مغزآزمایی